Articles About Images Videos

Rememoried

is an independent video game, a virtual place where memories change to dreams and the only possible way is forgetting, which becomes a mechanism for proceeding to the... read more

Platforms MacPCLinux
Developers Hangonit...
Engines
Status: Released
Release: 31-Aug-2015

is an independent video game, a virtual place where memories change to dreams and the only possible way is forgetting, which becomes a mechanism for proceeding to the next layer of dreams.

Image title

“You count the stars above your head just like the one who pointed a finger at you from the unknown. The closer you get to infinity, the more you get lost in the numbers created to describe the real world, and your eyelids become curtains that hide unexpected discoveries beyond the borders, reached by only the strongest thoughts. This exciting play for one spectator is a reward for everyday gifts of the mind.”

Rememoried is surrealist explorative first-person adventure game for PC, Mac & Linux from an independent one-person game studio Hangonit.

“Next-gen (maybe) indie (definitely)!”

Developing the video game took almost two years, and the game reflects the author’s “player’s soul” and experience gained while creating interactive installations and studying at the art school. While expressing his admiration for the uniqueness of independent games, he makes no secret of his liking for high-budget titles for their high technological level.

GAMEPLAY

The basic element of gameplay is the ability to forget. Some elements in the surroundings change when the player turns away or leaves, and become more than just a direction sign: they become the way along which the player walks, flies and falls. Finding such a way to the higher levels is a matter of his aptness and intuition, rewarded by advancing higher. Failure, on the other hand, brings a return to the lower levels, which may be more or less altered then.

Image title

Story

If you fall asleep while stargazing, a gate to a new world situated in between the world of memories and the world of dreams will open for you. That intermediate world gradually turns reality to fragments and infuses the player with the desire to know the unknowable. But the most persistent can feel the unknowable.

Features

 • varied environments

 • living entities

 • more than 20 levels

 • electronic and classic music

 • spoken and written word 

 • gamepad support 
Rememoried je nezávislá videohra, virtuální místo, kde se mění vzpomínky na sny a jedinou možnou cestou většinou bývá zapomnění, které se tak stává mechanismem pro postup do dalších vrstev snů.

„Počítáš hvězdy nad hlavou stejně jako ten, kdo na tebe ukázal prstem z neznáma. Čím blíže jsi nekonečnu, tím více se ztrácíš v číslech stvořených k popisu snad reálného světa a tvoje oční víčka se stávají oponami, jež skrývají nečekaná poznání za hranicemi, ke kterým se odváží jen ty nejsilnější myšlenky. To vzrušující divadlo pro jediného diváka jako odměna za každodenní obdařování mysli.“

Rememoried je surrealistická explorativní first-person adventura pro PC, Mac & Linux od nezávislého jednočlenného herního studia Hangonit. Vývoj hry trval téměř dva roky a je odrazem autorovy „hráčské duše“ a zkušeností, které nabyl při tvorbě interaktivních instalací a studiu na umělecké škole. Přes svůj obdiv k originalitě nezávislých her neskrývá ani sympatie k vysokorozpočtovým titulům pro jejich technologický pokrok.

Rememoried se objevila ve službě Steam 31. srpna2015 a to díky úspěšnému absolvování schvalovacího procesu Greenlight, v němž se titul umístil v první třicítce z celkového počtu 1800 kandidátů (dle počtu hlasů).

Image title

Hratelnost

Základním prvkem hratelnosti je schopnost zapomenout. Některé prvky okolí se mění s hráčovým odvráceným pohledem nebo nepřítomností a stávají se nejen ukazatelem, ale i cestou samotnou, po níž se vydá chůzí, letem i pádem. Nalézt tuto cestu do dalších úrovní je tak otázkou jeho všímavosti a intuice, jež jsou odměněny postupem vpřed. Pochybení naopak vede k návratu zpět do předchozích úrovní, které mohou být následně více či méně pozměněny.

Příběh

Pokud usnete při pozorování hvězd, otevře se vám brána do nového světa, který se nachází mezi světem vzpomínek a světem snů. Tento mezisvět postupně mění realitu na fragmenty a servíruje hráči touhu po poznání nepoznatelného. Ti nejvytrvalejší však mohou nepoznatelné pocítit.

Vlastnosti

 • různorodá prostředí

 • živoucí entity

 • přes 20 úrovní

 • elektronická i klasická hudba

 • mluvené i psané slovo

Image title


Shares

Score


7.5

3
users voted

Rate this game

8.5

8

6.5

7

7.5

7.5