Articles About Images Videos

Novus Inceptio

is a 3D postapocalyptic MMORPG with sci-fi/fantasy elements. Aim of the game is not to follow current MMO games, but to create integrated living world that is not... read more

Platforms PC
Engines
Status: Released
Release: 05-Oct-2015

is a 3D postapocalyptic MMORPG with sci-fi/fantasy elements. Aim of the game is not to follow current MMO games, but to create integrated living world that is not affected by active player base. Gameplay is focused mainly on hardcore survival action, tactics and strategy.

Novus Inceptio takes place in the future on unknown planet. One of the most important story goals is to find what caused global catastrophy, that destroyed planet. Players will use advanced technology and partialy supernatural powers. Creating new civilization will be completely up on players. Game doesn’t offer any quests and minimum NPC.

Novus Inceptio allows natural character creation. Atributes that players use will increase and those not in use will slowly decrease. Characters will also get old and die permanently due to ilnesses, injuries or even from exhaustion while exploring vast world. In that case, player will use his stored DNA to create clon with corresponding attributes. Another way is to transfer players genetic information on offsprings, which will become playable in case of players death by natural causes. Getting old affects whole world including plants and animals.

Novus Inceptio is game with natural flow of time, day and night cycle and event weather that effects world.

Image title

Why is Novus Inceptio worth playing? There are no limits in character attributions unlike other games. Players have complete freedom about their main character focus. Players dont have to hardly think about race or class they would choose - everything player does is affecting and ultimatly creating character.

Novus Inceptio offers only tutorial quests. Other missions are given strictly by other players. Capacity of players inventory is limited. One of the first missions is to create a custom housing and storage. Players are not limited to build only single buildings, but are encouraged to build whole villages or even cities. Social interactions is not only about trading and mission recruitment. Players can build clans, villages and cities. Possibilities of cooperation or rivalships are wide open. Bigger activies require better logistic support. Old or damaged houses must be repaired and characters have to be fed. 

Image title

Novus Inceptio encourages crafting. Tools quality and technology will increase alongside with characters attributions. Absence of NPCs offers creation of fully functional market.

Project is still marked as Work In Progress. Every information or screenshot corresponds with current alpha phase. These Informations might not represent final products.

Survive!

In the beginning of the game you arebyou find yourself in the middle of the wild nature. Your equipment? Mere knife and basic tools. Luckily you are not alone! Small personal robot is your vital assistant, but remember he doesn’t do all the (hard)work. Nature doesn’t give anything for free. You need to find sources of the food, warmth and you must brace for the danger, which hides in deep forests. Illness, injury or death is your daily bread. After some time you’ll get to know the laws of your world and you’ll be ready for long journey that awaits you.

Build!

Do you want you own land? No problem! You can build your own house, farm or you can focus on one of many crafts. Don’t worry, you are not alone in this. You get helpers, that will fulfill your assignments. Helpers will work for you even in your absence. But they can get sick as well as you. therefore you must tread them nicely. Together with other players you may build a village, city or you can reign whole region and establish your own rules. Buildings and building elements are made by modular system. The only limit is your imagination, resources and skills. 

Create!

Do you like creating things? In that case, you’ll love Novus Inceptio! All items in the game are unique and made by players. Creating is complex proces, affected by many things, from the sklil level to materiál you use. Crafting systém doesn’t show required materials, but only shows parts you need. Everything else is generated automatically (if you use stone, you make stone axe, but if you use iron, you create iron axe – you can use different material on every part, it takes on account even type or density of the wood). Due to this system, there is only one recipe for axe and there is no need to make dozens recipes for better equipment.

Explore!

Novus Inceptio isn’t just about colonizing the world, surviving and creating working economics. Whole word of life, death and mystery awaits you. Get ready for dark forests, dry deserts, tropical jungles or even underwater life. All this in the game area of 576km2. The world lives its live with or without your acitivity – animals live and die, weather changes and new locations are created by players. Long journey full of finding rare materials, searching for the truth and true meaning of existence of the planet awaits you. Not all places were able to regenerate from the catastrophy that shook the world. It’s also possible to run into relic of the original civilization, that ruled the planet before you… 

Award

Indie game of the year 2014 (IOTY2014), ranked in TOP100 from 23.000 games in the category "game in the development" 

http://www.indiedb.com/events/2014-indie-of-the-year-awards/top100
Czech version

Novus Inceptio je MMORPG s postapokalyptickou fantasy/sci-fi tématikou. Cílem není jít cestou klasických současných MMO her, ale vytvoření uceleného a samostatně fungujícího světa bez ohledu na počet aktivních hráčů. Herní styl je zaměřen především na hardcore survival akci, taktiku a strategii. 

Novus Inceptio se odehrává v budoucnosti, na neznámé planetě. Jedním z důležitých příběhových témat je zjišťování, co vedlo v minulosti ke globální katastrofě, která planetu poničila. Hráč bude v postapokalyptickém světě využívat technologické vymoženosti a částečné nadpřirozené schopnosti. Vybudování nové civilizace bude spočívat pouze na hráčích. Hra neobsahuje předpřipravené úkoly a objeví se pouze minimum NPC.

Novus Inceptio umožní přirozené vytváření postavy. Vylepšovat se budou ty osobnostní atributy, které hráč využívá. Ty nevyužívané se budou automaticky zhoršovat. Postavy budou stárnout a permanentně umírat na následky zranění, nemoci či vyčerpáním při průzkumu světa. Hráč se v takovém příapdě vrátí ke své uložené DNA, ze které se v případě smrti automaticky vytvoří jeho klon se shodnými vlastnostmi. Další možností je přenos genetických informací na potomky, za které může hráč pokračovat v případě úmrtí své postavy stářím. Stárnutí se netýká pouze hráče, ale všech objektů, včetně fauny a flory.

Image title

Novus Inceptio obsahuje prostředí s přirozeným plynutím času, střídání denních cyklů, projevy a efekty počasí.  

A proč Novus Inceptio hrát? Na rozdíl od jiných her neobsahuje limity atributů postav. Hráč má naprostou volnost ve vytvoření mixu zaměření, které jej skutečně baví. Nemusí přemýšlet ještě před začátkem hry, kterou rasu či povolání zvolí - atributy postavy se automaticky upravují podle toho, co postava vykonává.

Novus Inceptio nabídne pouze úvodní úkoly, o další mise se starají hráči sami - delegují jednodušší a specializované práce na ostatní. Nosnost a inventář postav je omezen.  Jedním z prvních úkolů bude zajistit si bydlení a skladiště pro předměty. Hráč si tak postaví nejen skromný příbytek, ale společně s ostatními může časem vybudovat vesnici či město. Sociální interakce se nesmrskávají na obchod a týmovou spolupráci při plnění úkolů. Hráči vytvářejí klany, vesnice a města. Možnosti spolupráce nebo soupeření jsou široce otevřené. Při všech aktivitách  však musí zajistit logistickou podporu svých bydlišť . Poškozené či chátrající domy je nutné opravit a postavy je třeba nasytit.

Novus Inceptio podporuje vytváření předmětů hráči. Kvalita předmětů a technologie se tak bude vylepšovat společně s vlastnostmi postav. Kvůli absenci NPC obchodníků je možné vytvoření plně fungujícího trhu.

Image title

PŘEŽIJ!

Na začátku hry se ocitnete uprostřed divoké přírody. Vaše vybavení? Pouhý nůž a základní nástroje. Naštěstí nejste sami! Důležitým pomocníkem pro vás je malý osobní robot, ale ten za vás neudělá všechnu práci. Příroda nerada dává věci zadarmo a a je třeba najít zdroje potravin, tepla a připravit se na nebezpečí, které se ukrývá v hlubokých lesích. Nemoc, zranění či smrt je na dením pořádku. Postupem časuse se naučíte porozumět zákonům světa a budete připraveni na další cestu. 

BUDUJ!

Chcete si pořídit vlastní pozemek? Není problém! Postavíte si na něm vlastní domov, farmu či se zaměříte na jedno z mnoha řemeslných odvětví. Nebojte, nejste na to sami. K ruce dostanete pomocníky, které budete úkolovat. Pomocníci pak za vás budou pracovat i během vaší nepřítomnosti. Stejně jako vy ale mohou onemocnět – musíte se k nim tedy chovat slušně! Společně s dalšími hráči pak možná vybudujete vesnici, město či ovládnete celý region a nastolíte novou vládu s vlastními pravidly. Budování a stavební prvky jsou řešeny modulárním systémem. Omezí vás pouze vlastní kreativita, dostatek surovin a dovednosti.

TVOŘ!

Vyrábíte rádi věci? Pak se vám Novus Inceptio bude líbit! Jakýkoliv předmět ve hře je totiž unikátní a vytvořený hráčem. Výroba jakékoliv věci je komplexní proces postavený na mnoha atributech od dovednosti v daném oboru až po použitý materiál na výrobu. Systém výroby neříká hráči co a z čeho přesně vyrobit , ale pouze uvádí , co je pro daný předmět zapotřebí. Ostatní se vygeneruje samo (při použití kamene vznikne kamenná sekera, ale při použití železa bude sekera železná - na každou potřebnou část lze použít odlišný materiál, kdy se zohledňuje například i typ a tvrdost dřeva). Díky tomuto systému existuje pouze jeden recept na sekeru a není nutnost vytvářet desítky podobných receptů na lepší vybavení.

ZKOUMEJ!

Vše ale není jen o osídlení světa, přežití a zajištění funkční ekonomiky. Čeká na vás svět plný života, nebezpečí a tajemna. Husté lesy, vyprahlé pouště, tropické džungle či živý podmořský svět. Vše o rozloze 576 km2. Krajina žije vlastním životem bez ohledu na vaší aktivitu - zvířata se rozmnožují a umírají, počasí se mění a vznikají nová místa tam, kde pracují ostatní hráči. Můžete se vydat na dlouhou cestu hledání cenných surovin či za poznáním pravdy a pravého účelu existence planety. Ne všude se příroda dokázala plně vzpamatovat z katastrofy, která tento svět postihla. A tak je možné narazit na pozůstatky původní civilizace či těch co stojí na pozadí všeho již od pradávna... 

AWARD 

Indie hra roku 2014 (IOTY2014) umístění v TOP100 z +-23000 her v kategorii "hra ve vývoji"

http://www.indiedb.com/events/2014-indie-of-the-year-awards/top100


Score


9.1

4
users voted

Rate this game

9.5

8.5

9

9.5

9

9.5