Articles About Images Videos

Česká hra roku

oceňuje nejpřínosnější hry předcházejícího roku, které byly vyprodukovány v České republice. Just the best games with a major contribution to the Czech gaming... read more

7.8
Genres
Platforms
Themes AwardEvent
Games

oceňuje nejpřínosnější hry předcházejícího roku, které byly vyprodukovány v České republice. Just the best games with a major contribution to the Czech gaming industry are being awarded.

ENGLISH DESCRIPTION

Awards Česká hra roku are announced by the association České hry o.s. Just the best games with a major contribution to the Czech gaming industry for the previous year are being awarded. Jury which votes for the games consists of important persons from the Czech gaming scene.

First year took place May 7th 2011 when the games for 2010 were announced. Awards are given in the city of Třeboň during the GameDay festival which is part of the animated film festival Anifilm.

Only the original title of Czech authors or authors living and programming in the Czech Republic could be nominated. In these days games could be nominated in four categories:

 • Artistic contribution for the Czech gaming industry
  award for the creative graphical and acoustic progressivity of the game

 • Technical contribution for the Czech gaming industry
  award for the technical and technological innovation of the game

 • Conceptual contribution for the Czech gaming industry
  award for the originality, gameplay and game’s interference

 • Best debut in the Czech gaming industry
  award for the most outstanding game

Members of the association České hry are deciding about the nominated games in a fixed term in its forum thread. They also name the jury (seven members) for each category. The juror could vote in more categories. But there is also emphasis on the aspect not to influence nomination where could threaten a conflict of interests.

Image title

CZECH DESCRIPTION

Ceny Česká hra roku vyhlašuje a udílí organizace České hry o.s. Oceňovány bývají nejpřínosnější hry předcházejícího roku, které byly vyprodukovány v České republice. Oceněné tvůrce nominují a volí poroty zástupců české herní scény.

První ročník se konal v roce 2011, kdy byly oceněny hry z rok 2010. Ocenění se uděluje v Třeboni, v rámci fesivalu Anifilm, v jehož rámci se koná akce GAMEDAY. 

Do nominací mohou být zařazena pouze původní díla českých autorů nebo autorů žijících a tvořících v ČR. V současné době se mohou hry nominovat ve čtyřech různých kategoriích:

 • Umělecký přínos české herní tvorbě: ocenění za výtvarnou a zvukovou progresivitu díla 

 • Technický přínos české herní tvorbě: ocenění za technické a technologické inovace díla

 • Konceptuální přínos české herní tvorbě: ocenění za originalitu, hratelnost a přesah díla

 • Nejlepší debut v české herní tvorbě: ocenění pro nejvýznamnější první dílo

O zařazení titulů mezi nominovatelné hry rozhodují členové sdružení České hry a ve stanovené lhůtě je vyhlašují ve vláknu fóra. Také nominují sedmičlenné poroty pro jednotlivé kategorie. Porotce může hlasovat ve více porotách (za více kategorií). Zároveň je ale kladen důraz, aby neovlivnil nominace, kde by hrozil střet zájmů.

Podrobné informace o nominacích a hlasování najdete zde.

První ročník slavnostního vyhlášení výsledků se konal 7. května 2011.
Articles

12-May-2015

Czech Game of the Year 2014

author: KeenGamer
category:

The Game of the Year 2014 Awards for the authors of the most contributing Czech games is behind us and we brings you a short summary of the announced...

5 0
0