El Somni Quas – jednotlivá povolání ve hře

Druhý díl exkluzivní série článků o hře El Somni Quas přináší podrobný přehled všech povolání, za která si budete moci zahrát. Zatímco budete číst, už pro vás zpracováváme třetí díl, který vám odhalí stavitelské ambice tvůrců hry.

Obrázky, které jsou součástí tohoto článku, nezobrazují finální vzhled hry.

Wanderer – Tulák

Tulák je prvním a také základním povoláním, kterým projde každý. Tuláci chodí po světě, seznamují se s ním a teprve se rozhodují, čím by chtěli v budoucnu být. Mají pár základních dovedností, díky kterým se dokáží uživit a pobývat v přírodě. Tuláci jsou všude vítáni a mají přístup na všechna místa. Mistra cechu tuláků lze nalézt kolem každého většího města.

Fighter – Bojovník

Bojovník je přípravné povolání pro ty, kteří se rozhodli vydat se cestou válečníka. Bojovníci se učí základům boje zblízka a mají možnost vyzkoušet si boj se všemi typy zbraní (s palicemi, sekerami, meči, kopími a dalšími). Mají také možnost zkusit si v boji různé zbroje od těžkých plátů po lehčí drátěné a zbroje se štítem nebo bez. Většina bojovníků už před dokončením této přípravné školy ví, kterou specializaci si dále vybere, a piluje své dovednosti s výzbrojí typickou pro své budoucí povolání.

Po dosažení 10. úrovně má bojovník tři možnosti jak dále pokračovat, může se přidat k:

  • berserkům
  • žoldákům 
  • nebo paladinům

Paladin

Berserk

Cech Berserků je cechem nejdivočejších válečníků, jejichž odvahu a zápal pro boj mnozí považují za šílenství. Pravdou je, že berserkové se do boje vrhají po hlavě bez ohledu na svá zranění nebo slabou výzbroj. Typickou zbraní berserka je obouruční sekera, u které platí čím větší, tím lepší. Sekerou dokáží rozdávat brutální a smrtící údery jako nikdo jiný.

Berserkové neradi nosí těžké zbroje, které jim ubírají na rychlosti a překáží jim v boji, a díky tomu jsou zranitelnější. Stejně tak odolnost na magii je malá – berserci spoléhají na svůj drtivý útok, který jejich soupeře rychle odrovná.

Berserci se někdy dokáží v boji dostat do stavu zuřivosti, který jim propůjčuje neuvěřitelnou sílu a rychlost. Tehdy zahazují cokoliv, co jim brání v pohybu. Útočícího berserka je také těžší zastavit, než kohokoliv jiného – občas odolává dokonce i paralyzujícím kouzlům.

Cech Berserků

Žoldák

Žoldáci jsou výborně trénovaní vojáci, kteří jsou rozvážní a taktizující. Dobrý žoldák musí být silný i chladnokrevný a musí být ochoten nasadit vlastní život, pokud je jeho spolubojovník v ohrožení.

Žoldáci jsou trénovaní držet pozice i proti mnohonásobné přesile. Základem jejich výzbroje je proto plátové brnění a velký štít, se kterým umí mistrovsky zacházet. Jako zbraň používají zejména různé palice a v případě, že se soustředí spíše na útok, volí často těžká bojová obouruční kladiva. S halapartnou v rukách jsou postrachem veškeré jízdy.

Žoldáci jsou těžkými soupeři pro jiné válečníky nebo pro jakékoliv potvory, které útočí zblízka. Nebývají však příliš trénovaní v obraně proti magickým útokům. Naproti tomu jsou zvyklí na polní podmínky a dokáží se docela dobře sami léčit.

Paladin

Paladinové jsou válečníci, pro které boj není obživou či zábavou, ale životním posláním. Mnozí uctívají bohy a bojují v jejich jménu. Najde se ale také pár těch, kteří se k žádnému konkrétnímu bohu veřejně nehlásí. Jednu víru však mají paladinové všichni společnou – víru, že to, co dělají, je správné a nutné. Že je potřeba bránit slabé a bezmocné a snažit se vymýtit zlo a temné síly z tohoto světa.

Paladinové jsou obránci, kteří nosí plné plátové zbroje a velký štít, se kterým umí bravurně zacházet, obdobně jako žoldáci. Na rozdíl od nich ale paladinové volí jako svou zbraň meč a kopí. U paladina není tolik důležitá pouhá fyzická síla, ale především jeho odhodlání, rozum, odvaha a víra. Tato síla paladinovi pomáhá v boji a také využívá přízně vyšších sil k plnění svého poslání.

Paladin dokáže posvětit svou zbraň proti démonům a nemrtvým, proti kterým je vynikajícím bojovníkem. Přivolává světlo do temných míst, léčí jedy a nemoci a dokonce dokáže odrážet štítem některá kouzla. Je celkově poměrně odolnější proti všem nepřátelským kouzlům.

Paladinové bývají vzdělanější než jiní bojovníci, mnozí strávili alespoň nějaký čas v některé z klášterních škol. Mají výborné znalosti anatomie a léčení, dokáží zbavit nemocného moru.

Stává se jen velmi vzácně, že by paladin sešel ze své cesty. Takový paladin pak ztrácí přízeň bohů a stává se z něj obyčejný žoldák.

Mage

Mage je přípravné povolání pro ty, kteří se rozhodli naučit té nejnáročnější magii. Mladí mágové se v cechu učí základy magie, meditace, ovládání vyčarovaných tvorů a jiné. Profese mága je drahá a zpočátku dlouho ne moc výnosná. Velká část mágů tuto úvodní školu nedokáže dokončit.

Mágové mají v repertoáru pár jednoduchých útočných kouzel, světlo, nejjednodušší cestovní kouzlo recall a vyčarování slabého pomocníka – netopýra. S tím musí vystačit až do 10. levelu, kdy si volí svou další specializaci:

  • mohou se přidat k nekromancerům 
  • nebo k elementárním mágům, kde si musí vybrat svůj element (vzduch, země, oheň, voda/chlad).

Mage

Elementární mág

Elementární mágové jsou elitou mezi magickými povoláními. Ovládají nejkomplikovanější a nejničivější kouzla a v boji se spoléhají výhradně na svou magii. Pracují s čistou přírodní energií, vždy s určitým typem elementu, což se odráží v charakteru jejich kouzel, především útočných.

Pod označením "elementární mágové" se ve skutečnosti skrývají čtyři samostatná povolání, každé s vlastním mistrem a cechem. Jsou to:

  • air mage
  • earth mage
  • fire mage
  • ice mage. 

Ačkoliv každý vychází z jiného elementu, jejich magie je velmi podobná a má víceméně stejné účinky. Nejviditelnější rozdíl mezi nimi je v typu elementála, kterého dokáží povolat, a ve vizuálním efektu kouzla.

Kromě široké škály útočných kouzel ovládají mágové také několik ochranných kouzel, která mohou většinou sesílat pouze sami na sebe. Mágové nenosí žádnou zbroj, maximálně speciální róby, které jim nijak nepřekáží při kouzlení, proto jsou ochranné aury pro ně nutností. Důležitým kouzlem je vytvoření magické bariéry, kterou dokáží zastavit nepřátele.

Od 15. levelu dále dokáží tito mágové povolávat svého elementála, který sílí společně s mágem.

Nekromancer

Nekromanceři jsou temní mágové, jejichž magie je pevně spjata se smrtí. Jedná se o čistě magické povolání, stejně jako elementární mágové. S mágy mají také společných několik kouzel, například ochranná, ale zde podobnosti mezi nimi končí.

Nekromanceři jsou velice mocní sumoneři, kteří vyvolávají nemrtvé pomocníky. Dokáží ničit své nepřátele přímo pomocí magie. Ovládají širokou škálu prokletí a jedových kouzel a k tomu pár ničivých kouzel. Dokáží také vzkřísit mrtvého pomocí kouzla resurrection.

Používání nemrtvých sumonů je jedinečné umění, které vyžaduje více, než jen vzdělání v magii. Samozřejmě může nekromancer úspěšně používat summony, které prostě jen vyvolá, ale aby využil jejich plný potenciál, musí udělat více. Dávní nekromanceři objevili způsob, jak posilovat nemrtvé služebníky. K tomu potřebuje nekromancer znalosti určitých typů reagentů, které může získat ze spisů ukrytých na různých hřbitovech a místech hlídaných nemrtvými příšerami. Dále potřebuje šperky osázené drahými kameny a speciální nástroj necrowand, který dokáže přenést energii z reagentů do drahokamů ve špercích. S těmito nabitými šperky pak dokáže nekromancer vytvářet mnohem silnější summony.

Nekromanceři nenosí kožené ani kovové zbroje, protože v nich nedokáží kouzlit, ale objevili způsob, jak bez problémů kouzlit v kostěném brnění.

Klerik

Klerik je další přechodné povolání. Klerici jsou mladí členové různých náboženských skupin, kteří se připravují na náročnou dráhu kněze-léčitele. Sami většinou příliš nebojují a ovládají jen trochu boj s palicemi. Jsou ale vyhledáváni do různých menších skupinek bojovníků právě jako léčitelé.

Už od počátku se intenzivně učí pomocí bandáží léčit rány a poté i základní posilující a ochranná kouzla.
Někteří se však během této nelehké služby od víry odkloní a stávají se z nich kacíři (možné od 7. levelu). Ti kteří vydrží, se pak na 10. levelu mohou stát knězi.

Klerik

Kněz

Povolání kněze je velice odlišné od ostatních bojových povolání. Kněží se snaží pomáhat a nebojují pomocí zbraní nebo ničivých kouzel, ale léčí raněné a sesílají ochranná kouzla. Je to důležitá a nezastupitelná úloha a bez zkušeného kněze se neobejde žádná větší výprava.

Kněží jsou mistry v léčení pomocí bandáží a ve znalostech anatomie. Magie, kterou ovládají, je překvapivě složitá a rozsáhlá a dokáží s ní vpravdě divy. Mezi jejich nejčastěji používaná kouzla patří posilovací kouzla všeho druhu, široká škála ochranných aur a léčivá kouzla.

Dále kněží dokáží například rušit nepřátelské summony, magické zdi a prokletí, paralyzovat nepřítele a ovládají i dvě slabší zraňující kouzla, používaná hlavně v PvP. I když není zvykem, že by kněz sám přímo bojoval, dokáže se ohánět poměrně dobře různými palicemi.

Kněží se učí kouzlení ve zbroji a mohou nosit i těžké plátové zbroje. Jsou velice odolní na magii a to je v kombinaci s ochrannými kouzly, která ovládají, a s jejich schopností léčit, dělá velice odolnými protivníky. Kněze je v souboji jeden na jednoho prakticky nemožné zabít. Zkušený kněz dokáže často odolat i menší skupince útočníků.

Heretik – Kacíř

Heretikové byli původně kněžími, kteří však někdy v průběhu svého studia ztratili nebo zásadně změnili svou víru a zcela se odklonili od svého původního náboženství. Heretikové vynikají v povolávání různých temných stvoření, jako jsou například impové nebo gargoyly. Vrcholem jejich umění je povolávání mocných démonů (od 20. levelu), kterým poroučí a pomocí kterých bojují. Dokáží seslat na své nepřátele téměř jakékoliv prokletí, které Endor zná, ovládají jedová kouzla i ničivá kouzla. Velice vyhledáváni jsou také pro svou schopnost účinně doplňovat manu svým spolubojovníkům.

Z jejich počátků mezi kleriky a kněžími jim zůstaly určité dovednosti. Znají pár pozitivních kouzel, kterými se chrání, například si dokáží pomocí magie vyléčit otravu a stejně jako kněží ovládají boj palicemi a umí kouzlit v těžké zbroji, včetně plátové. Toto umění heretikové dovedli k dokonalosti a dokáží kouzlit dokonce i se zbraní a štítem v ruce. Mají základní znalosti v léčení pomocí bandáží.

Druid

Druidi jsou ochránci a správci prastarých lesů. Jsou to většinou samotáři a ne příliš přátelští k těm, kteří se odváží narušovat klid na jejich území. Jsou mocnými kouzelníky i bojovníky a jsou proto široce respektováni.

Magie druidů vychází z přírody a z jejich vztahu k živým tvorům. Na své nepřátele umí povolat roje much, pohyblivé rostliny nebo blesky. Umí je také trávit a paralyzovat. Rozsáhlejší jsou však jejich znalosti magie léčivé, ochranné a posilující. Používají ji především na svá zvířata.

Druidi mají odpor ke kovovým nástrojům a zbrojím a omezují se proto jen na dřevěné zbraně a kožené zbroje. Dokáží dobře zacházet s dlouhými holemi, které prý umí oživit a změnit do podoby hada.

Druidi mají ze všech povolání nejblíže k přírodě. Divoká zvěř na ně neútočí a dokáží si ochočit mnohé obyvatele divočiny – od vlků a medvědů až po obří hady a pavouky. Zvládají ochočování i běžnějších druhů jízdních zvířat.

Zkušenější druidi se dokáží pomocí magických krystalů měnit v různé silné a nebezpečné šelmy. V tomto stavu nedokáží kouzlit ani ovládat jiná zvířata. Nejmocnější druidi se pomocí krystalu složeného ze speciálních komponent dokáží změnit dokonce v malého draka. Druidi jsou poměrně slušní léčitelé a vynikají především v léčení zvířat. Toho využívají při léčení svých zvířecích pomocníků i sama sebe, pokud jsou v podobě šelmy.

Druid Island

Ranger

Rangeři jsou drsní a zkušení lovci, kteří tráví spoustu času v divočině. Jsou vynikajícími stopaři a znalci zvěře, dokáží ochočit jakékoliv jízdní zvíře a mnohé divoké šelmy, i když ne všechny jako dokáže druid.

Hlavními zbraněmi rangera jsou různé luky. Umí používat i všechny kuše, ale zpravidla se omezuje na používání pouze jednoho druhu – speciální jezdecké kuše. Z této kuše lze bez problémů střílet i v plném trysku na koni. Je sice slabší než luky, ale neocenitelná v soubojích. Ranger dokáže zacházet vcelku obstojně s kopím, ale většinou se boji zblízka spíše vyhýbá. Nosí totiž pouze lehčí brnění, drátěné nebo levnější kožené brnění, které mu nepřekáží při střelbě.

Ranger
Při střelbě mohou Rangeři používat různé speciální druhy střeliva, které dokáže například projít přes ochranné aury cíle nebo jeho brnění. Do jeho kuší existují speciální olověné šipky, se kterými lze shazovat jezdce z koní. Používání těchto vylepšených střel ovšem stojí střelce manu.

Rangeři znají pár jednodušších zaklínadel, která jim usnadňují pobyt v přírodě. Pomocí magie umí za sebou zcela zakrýt stopy, zostřit své smysly nebo zlepšit svou schopnost pohybovat se skrytě a dokonce i na koni. Znají i několik podpůrných kouzel pro svá zvířata, která jim někdy pomáhají v boji.

Nikdo se nevyzná ve světě tak dobře, jako rangeři. Mnozí z nich se učí kreslit mapy a dokáží také luštit různé staré nákresy a plánky. Rangeři jsou výborní léčitelé zvířat i lidí.

Rogue – Zloděj

Roguové jsou společenstvo trénovaných zlodějů a zabijáků, kteří žijí skrytě a často na hranici zákona. Dokáží se maskovat, dokonale ukrývat a nepozorovaně plížit. Jejich domovem jsou velká města, kde mají nejvíce obživy.

Roguové útočí nejraději nečekaně a zezadu, kdy dokáží dobře namířenou kudlou dát smrtelnou ránu. Jejich specialitou je házení ostrých hvězdic a nožů, často potřených silným jedem. Pro boj zblízka používají lehčí meče, se kterými dokáží neuvěřitelně rychle sekat. V žádném případě se však v boji zblízka nerovnají válečníkům, protože jejich slabší meče často ani nedokážou proniknout lepším brněním. Roguove sami nosí brnění jen lehké, takové, které jim co nejméně brání v pohybu a skrývání se. Bývá to kombinace koženého brnění a menších částí kroužkové zbroje, doplněná miniaturním štítkem – to vše pouze z lehčích kovů. S oblibou používají v boji lehkou nebo těžkou kuši.

Rogue má nezastupitelnou úlohu v partě dobrodruhů. Kromě toho, že je užitečným bojovníkem, je jediným, kdo dokáže odemykat a zbavovat pastí truhly s poklady. Umí také identifikovat většinu magických předmětů.

Boj na mostě

Řemeslník

Řemeslníci jsou nebojové povolání. Věnují se převážně třem činnostem: těžbě, výrobě a obchodu. Jeden řemeslník může ovládat všechny výrobní a těžící skilly.

Mladí řemeslníci obvykle začínají trénovat těžební dovednosti. Těmi si pro sebe vytvoří zásoby surovin a zároveň si mohou vydělat první peníze jejich prodejem. Je to především těžba kovů a dřeva. Rybaření se většinou věnují ve svých volných chvílích až zkušenější řemeslníci.

Mezi výrobní dovednosti patří kovařina, práce se dřevem, krejčovina, alchymie, drátenictví a opracovávání drahých kamenů. Až na poslední jmenovanou dovednost, se řemeslníci všechny učí přes tzv. bulk order systém. Ten spočívá v tom, že řemeslník obchází obchodníky a ti mu zadávají zakázky na různé zboží. Řemeslník zboží vyrobí a splněnou zakázku odevzdá zpět obchodníkovi. Tím si zvedá hranici výrobního skillu, který byl potřeba pro splnění zakázky, a zároveň získává zkušenosti. Všechny ostatní dovednosti se odvíjí od levelu řemeslníka, obdobně jako u jiných povolání.

Řemeslníci se vyznají ve nejrůznějším zboží a dokáží identifikovat všechny magické předměty. Také dokáží přesně zhodnotit stav zbrojí a zbraní a pokud ovládají příslušnou výrobní dovednost, umí je opravovat.

El Somni Quas přehled povolání

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>