CEGC 2016 – pozvánka na 2. ročník evropské herní konference

Druhý ročník Central European Games Conference (CEGC), kterou pořádá sdružení Games Austria, se uskuteční 17. - 21. 2. 2016 v prostorách University of Vienna.

CEGC 2016

Program konference je rozdělen do několika částí z nichž hlavní tvoří Indie Expo (18.-19.2.) a Austria Game Jam (20.-21.2). Letošní zahajovací přídavek, Developer day (17.2.), přinese návštěvníkům akce plných pět dní přednášek, workshopů a setkání s kolegy, přáteli a zahraničními hosty.

Stejně jako první ročník i letos je konference pořádána v prostorách Vídeňské univerzity. Univerzita, jako kolébka vzdělávání ve střední Evropě, přestavuje svým prostředím perfektní zázemí pro konání této akce.

CEGC 2015

CEGC 2015

                       

Hlavní téma konference: Rozmanitost – diverzita

Hlavním tématem pro druhý ročník konference byla zvolena rozmanitost – divezita. Hlavní cílem je předvést rozmanitost a individualitu odborníků ze středoevropského regionu a zároveň podporovat jejich vzájemné propojení v herním průmyslu.

CEGC 2016 nechce stanovovat žádné definice "rozmanitosti", ale chce o "rozmanitost" jako o hodnotu obohatit témata, která jsou vlastní hernímu průmyslu a jeho členům. Na podporu tématu a také návštěvníků z různých koutů střední Evropy přinese program konference rady a inspiraci od těch nejlepších z Rakouska, Polska, Slovenska, Česka nebo Chorvatska.

CEGC 2015

CEGC 2015

                                                        

CENTRAL EUROPEAN WOMEN IN GAMES SUMMIT – Ženy ze střední Evropy v herní branži

Aby konference dostála smyslu termínu "rozmanitost" přináší jednu novinku – Women in Games Summit. Summit chce podporovat integraci žen a rovné zacházení pro všechny, s cílem budovat silnější postavení herního průmysl ve střední Evropě. Všichni návštěvníci, bez ohledu na pohlaví, jsou zváni k účasti na přednáškách a diskusích, vztahujících se k tomuto tématu.

CEE++ SUMMIT – Summit organizací a asociací herního průmyslu

I letos chce konference držet kurz nastavený v loňském roce a chce věnovat pozornost i těm, kteří obvykle zůstávají v pozadí či zákulisí tvorby her. CEE++ Summit zve k návštěvě všechny, kteří se chtějí setkat a diskutovat se zástupci herních asociací, inkubátorů, akcelerátorů, vládních organizací a dalšími, kteří se pohybují okolo herního průmyslu. Cílem je opět sdílení informací, vzájemné učení a komunikace, která může přispět k oživení středoevropského herního průmyslu.

EDUCATION SUMMIT 

Nově se v rámci konference uskuteční také Education Summit, který jako jedna z mála akcí zprostředkuje informace o vzdělávání v oblasti vývoje a tvorby her. Games Austria chtějí vyplnit tuto mezeru a pozvat zástupce nejrůznějších vzdělávacích institucí, aby přímo informovali účastníky o vzdělávacích možnostech, problémech a potřebách. Druhým cílem je posílení vzájemné vazby mezi vzdělávacími institucemi a developerskými společnostmi, aby byl zachován nepřetržitý růst stále ještě mladého herního průmyslového odvětví.

CEGC 2015

CEGC 2015

Buď součástí CEGC 2016! 

Oficiální stránky: www.cegconf.com

Vstupenky na CEGC 2016 zde.

Představ svůj vlastní projekt na CEGC Indie Expo

Podívej se na záznam toho nejlepšího z ročníku 2015 na  YouTube Channel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>